Hoger beroep ingesteld tegen vonnis rechtbank namens slachtoffers Bijlmerramp.

Zowel 13 slachtoffers van de Bijlmervliegramp van 4 oktober 1992 als Boeing hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Amsterdam van 19 juli 2000. In deze zaak heeft de rechtbank een principiele uitspraak gedaan ten gunste van de Bijlmerslachtoffers, maar de in twee gevallen toegekende vergoedingen zijn relatief laag en er bestaat nu uitzicht op vergoeding ook in andere gevallen mits aanvullende informatie kan worden verschaft.

Van haar kant heeft ook Boeing hoger beroep aangetekend, omdat deze bezwaar maakt tegen de principiele uitspraak van de rechtbank die geoordeeld heeft dat in principe alle schade vergoed dient te worden, ook als deze bestaat uit psychische schade (posttraumatische stressstoornis).

In gevallen waarvan hiervan sprake is kunnen slachtoffers zich nog melden, waarna beoordeeld zal worden of alsnog een claim kan worden ingediend. Hierbij spaalt echter de problematiek van de verjaring een rol. Ook slachtoffers die zich reeds bij ons gemeld hebben kunnen kontakt opnemen teneinde zo mogelijk aanvullende informatie te verschaffen(medische verklaringen).

De procedure zal voorshands schriftelijk plaatsvinden. Van het verloop hiervan houden we u op de hoogte.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.