Laatste nieuws in de zaken tegen Paul de Leeuw en de NCRV.

Naast de zaak namens prof. Dr. B. Smalhout tegen Paul de Leeuw en de NCRV behartigen wij de belangen van de actrice mevrouw D. van Kolck die eveneens het slachtoffer is geworden van de “humor” van Paul de Leeuw in het NCRV-programma Herberg de Leeuw van 20 april jl.

In deze zaak werd door de Leeuw een brandblusapparaat gevuld met bluspoeder op mevrouw van Kolck, die in genoemd programma te gast was, geheel leeggespoten. Afgesproken was dat zij “natgespoten” zou worden. Het chemische blusmiddel, dat van Kolck gedeeltelijk in het gezicht kreeg, is zeer schadelijk voor de gezondheid en zij heeft hieraan dan ook ernstige gezondheidsklachten overgehouden.

Wij hebben de NCRV voor alle schade aansprakelijk gesteld. Inmiddels heeft de NCRV deze aansprakelijkheid ook erkend.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.