Leg onrechtmatige uiting eerst deugdelijk vast alvorens te sommeren te verwijderen

Onlangs is wederom een uitspraak gedaan die illustreert hoe essentieel het is om eerst een onrechtmatige uiting goed vast te leggen alvorens de websitebeheerder te sommeren de uiting te verwijderen. Gaat men in omgekeerde volgorde te werk dan bestaat de gerede kans dat de websitehouder de uiting inderdaad verwijdert en dat daarmede het bewijs niet meer voor handen is. Een vervolgclaim om – zoals in dit geval – van een ISP de naw-gegevens van de dader te achterhalen of de schadeclaim tegen de dader zelf kan dan in het water vallen.

Het vastleggen van een online uiting kan eenvoudig en snel via Bewijsonline.nl. Op deze wijze voorkomt u het hierboven omschreven probleem.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.