Positieve ontwikkeling zaak World Online

In de zaak waarvan wij de uitspraak hebben afgewacht heeft het Gerechtshof in Amsterdam inmiddels in hoger beroep uitgesproken dat World Online en de betrokken banken onrechtmatig hebben gehandeld jegens de beleggers in WOL. World Online had (zoals wij steeds gesteld hebben) beleggers duidelijk moeten maken dat Nina Brink aandelen had verkocht. Bovendien had in het prospectus moeten worden opgenomen dat Nina Brink een aantal keren failliet was gegaan. Voorts had moeten worden opgenomen dat Nina Brink kort voor de beursgang aandelen voor € 6,– had verkocht. Dit zijn precies de punten die wij eerder hadden aangevoerd. Als enige hebben wij ook Nina Brink persoonlijk gedagvaard. Wij zullen de uitspraak nader bestuderen om te bezien of het aangewezen is nu actie te ondernemen of een eventueel beroep in cassatie af te wachten. In ieder geval is dit een positieve ontwikkeling voor de gedupeerden.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.