skype

Spreekuur nu ook via Skype of telefoon

Ons gratis spreekuur voor ondernemers blijft gewoon doorlopen. Desgewenst kan dit eveneens telefonisch of via Skype plaatsvinden.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.