*STAND VAN ZAKEN RUIMING HOBBYPLUIMVEE*

Minister Veerman heeft zoals bekend ondanks alle aangevoerde argumenten besloten de doding van het hobbypluimvee onverminderd door te zetten. De onweersproken onderbouwing van het standpunt van onze cliënten kunt u hier lezen. De juridische mogelijkheden om dit op dit moment tegen te houden zijn uitgeput; voor hoe te handelen als de RVV/AID bij u voor de deur staat verwijzen wij u naar deze pagina alsmede naar die van de Nederlandse Vereniging van Hobbydierhouders .

Door de enorme toestroom van zaken zal het u duidelijk zijn dat wij momenteel niet alle e-mails en post persoonlijk kunnen beantwoorden. Wij moeten noodgedwongen volstaan met het verstrekken van algemene informatie. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Voor zover u nog niet de volgende gegevens verschaft heeft verzoeken wij u (het liefst zo kort mogelijk) de volgende vragen te beantwoorden. (Indien u deze vragen al beantwoord heeft behoeft u dit natuurlijk niet opnieuw te doen):

a. heeft doding van de dieren reeds plaatsgevonden?

b. over hoeveel hoenderachtigen beschikt/beschikte u?

c. tot welke soort behoren deze?

d. indien nog niet tot het doden is overgegaan:

 • heeft u al een aanzegging van ruiming ontvangen?
 • is hiertegen door u een bezwaarschrift ingediend?
 • zo ja, gaarne kopie hiervan.
 • bent u bereid ten aanzien van de dieren de volgende maatregelen te nemen:
  • verdere ophokking zolang dit nodig is;
  • toezicht van dierenarts;
  • vaccinatie;
  • een en ander op uw kosten?

Wij zijn van oordeel dat, nu door de overheid geheel onnodig in de privésfeer van mensen wordt binnengedrongen en dieren die als huisgenoten worden beschouwd rücksichtslos worden afgemaakt, de burgers gelegitimeerd zijn tot burgerlijke ongehoorzaamheid over te gaan. Vanzelfsprekend is geweldloosheid hierbij een absoluut vereiste waarvan onder geen enkele voorwaarde mag worden afgeweken. Overigens zult u begrijpen dat wij slechts onze mening kunnen uitspreken en op geen enkele wijze kunnen garanderen dat geen boetes worden opgelegd etc. Iedereen zal moeten afwegen of hij bereid is tegenover deze onrechtvaardigheid en flagrante schending van de wet stelling te nemen en de risico’s te dragen.

Behalve door het voeren van procedures is het bedoeling om zoveel mogelijk door het aanvoeren van argumenten de publieke opinie mee te krijgen en de politiek te mobiliseren.

Indien u zich nog niet hebt aangemeld kunt u dit hier alsnog doen, waarna u ook de financiële regeling verneemt.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u behalve per e-mail ook telefonisch contact opnemen met de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders: 06-50847140 / 06-53224620.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.