Stilstaan op de snelweg

Het is, zoals bekend, niet toegestaan om uw voertuig op de snelweg stil te zetten en vervolgens uit te stappen. Er zijn echter wel degelijk redenen om dat toch te doen, maar dan moet er sprake zijn van een zodanige noodsituatie dat stoppen op de rijbaan van de snelweg echt noodzakelijk is.

Wanneer is er nu sprake van een noodsituatie zoals hier wordt bedoeld? Onlangs heeft de rechter hierover een uitspraak gedaan. De verkeerssituatie was als volgt. Een echtpaar reed op de A2 op een gedeelte waar op dat moment geen vluchtstrook aanwezig was in een auto met een fietsendrager met daarop fietsen, toen een fiets van de drager was gevallen. De man en de vrouw stapten uit en de vrouw pakte de fiets. Een aantal voertuigen daarachter remden af tot stilstand, ook op de linkerrijstrook minderde de auto’s sterk vaart. Een van de achterop komende voertuigen moest uitwijken en veroorzaakte daarbij een ongeval. Voor de gevolgen van dat ongeval moet het echtpaar opkomen die de auto op de snelweg had stilgezet. De rechter oordeelde namelijk dat er geen noodsituatie die rechtvaardigde om stil te gaan staan op de rijbaan van de snelweg. Ze hadden 200 meter verderop moeten stoppen waar de vluchtstrook wel beschikbaar was. Hoewel de reflex om te stoppen wellicht heel natuurlijk is, doet u er verstandig aan om eerst na te denken of er wel sprake is van een noodsituatie anders ontstaat er een gevaarlijke situatie waarvoor u wellicht de gevolgen moet dragen.

Wij behandelen veel letselschadezaken voor verkeersslachtoffers die als gevolg van een ongeval veroorzaakt door een ander schade lijden. Heeft u een verkeersongeval gehad waaraan een ander schuld heeft, neemt u dan met ons contact op.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.