Vliegramp in Tripoli

Wij treden op voor nabestaanden van de vliegramp in Tripoli op 12 mei 2010 waarbij Airbus A 330-200 op vlucht 8U77Y verongelukte en 70 Nederlanders het leven verloren. Wij bestuderen thans alle mogelijkheden en hebben onder meer contact met Libische collega’s hierover. Inmiddels vorderen wij voor betrokkenen voorschotten op de uiteindelijk vast te stellen schadeloosstelling.

Eventuele overige gedupeerden kunnen zich hier aanmelden.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.