Vliegramp op Cuba

Naar aanleiding van de vliegramp op Cuba op 4 november jl. van het toestel van (voor zover ons bekend) van Aero Carribean van het type ATR-72-212 die aan de inzittenden het leven heeft gekost waaronder drie Nederlanders, vermelden wij voorlopig het volgende.

Aangezien wij van de Nederlandse kantoren het meeste ervaring op dit gebied hebben, worden ons ook over deze vliegramp vragen gesteld. Hoewel over de toedracht in dit stadium nog weinig bekend is, kan in het algemeen gesteld worden dat de luchtvaartmaatschappij de schade die nabestaanden lijden vergoed zal dienen te worden. De nabestaanden hebben echter nu wel iets anders aan het hoofd dan hieraan te denken. Niettemin is het wenselijk dat zo spoedig mogelijk opheldering wordt verschaft over de toedracht. Wij staan behandeling op individuele basis voor, waarbij geldt dat de getroffenen er op dit moment in de eerste plaats behoefte aan hebben de rust te krijgen voor het verwerkingsproces. Hieraan kan een (bescheiden) bijdrage geleverd worden door het uit handen geven van de financiële afwikkeling (schadeclaims).

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.