Woonlasten Beschermer beschermt niet

Bij het afsluiten van een hypotheek worden veel mensen er door de tussenpersoon (bijvoorbeeld de hypotheekadviseur of de bank) met veel enthousiasme op gewezen dat er verzekeringen bestaan die de hypotheeklasten (deels) dekken in het geval onverhoopt sprake mocht zijn van onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Omdat dit een veilig gevoel geeft, wordt dan, veelal tegen betaling van een eenmalige premie, direct te voldoen bij levering van de woning, een dergelijke verzekering afgesloten. Deze polissen hebben vertrouwenwekkende namen als bijvoorbeeld ‘Woonlasten Beschermer’. In de praktijk blijkt echter dat de verzekering helemaal niet de bescherming biedt die men had mogen verwachten. Indien de verzekerde namelijk ontslagen wordt of niet meer kan werken wegens ziekte, stuurt de verzekeraar vaak een afwijzing met een beroep op de polisvoorwaarden. Die polisvoorwaarden zijn vaak onnodig wollig en ingewikkeld zodat de verzekerde de reden voor de afwijzing niet goed begrijpt. Gebleken is dat de afwijzingen vaak onterecht gedaan worden en in die gevallen sommeren wij de verzekeraar alsnog uit te keren. Doet deze dit niet, dan wenden wij ons tot de rechter die gehouden is onduidelijke polisvoorwaarden in het voordeel van de verzekerde uit te leggen. Weigert de verzekeraar ook in uw geval uit te keren? Neemt u dan contact op voor een vrijblijvend advies.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.