GRATIS CHECK ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor veel ondernemingen zijn de gehanteerde algemene voorwaarden de belangrijkste verdedigingslinie tegen claims. Wij merken dagelijks in rechtszaken die wij voor onze cliënten voeren dat het zeer nauw luistert hoe een en ander exact geformuleerd is. Dit is vaak het verschil tussen winnen of verliezen.

Het is dan ook ten onrechte dat hieraan veelal weinig aandacht wordt besteed. Het is onverstandig om algemene voorwaarden een keer op te laten stellen en hiernaar vervolgens jaren niet meer om te kijken. Wij adviseren om de algemene voorwaarden jaarlijks na te lopen om deze up to date te houden met wetgeving en jurisprudentie en bovendien dient nagegaan te worden of de algemene voorwaarden nog in lijn zijn met de actuele activiteiten.

Voorts gebeurt het veel dat de algemene voorwaarden op onjuiste wijze gehanteerd worden zodat deze door de rechter ter zijde geschoven worden als gevolg waarvan u geen enkele bescherming aan uw algemene voorwaarden kunt ontlenen. Het is essentieel om u er periodiek van te verzekeren dat bij elke transactie op juiste wijze wordt overeengekomen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn EN om de wederpartij op de voorgeschreven wijze de mogelijkheid te bieden hiervan kennis te nemen.

Wij bieden u de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend uw algemene voorwaarden door onze specialisten te laten toetsen. Deze actie houdt in dat wij een algemene check uitvoeren of uw algemene voorwaarden nog voldoen, waarbij we concreet, artikelsgewijs, commentaar leveren. In een persoonlijk gesprek lichten wij vervolgens een en ander toe waarna u zelf kunt beslissen of en hoe u ons advies navolging geeft.

U kunt zich hier aanmelden (graag in het vak ‘opmerkingen’ aangeven ‘actie algemene voorwaarden’, waarna wij contact met u zullen opnemen).

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.