Asbestclaims

Bij het sportcomplex Kerklaan in Soesterberg zijn in de grond asbestplaten gevonden. De gemeente Soest doet onderzoek naar de asbestblootstelling en zal vervolgens verdere actie ondernemen.
Intussen is het gebied met hekken afgezet. Het gebied maakte vroeger deel uit van een oude stortplaats dus dat het asbest daar wordt gevonden is op zichzelf niet verwonderlijk.

Asbest is een kankerverwekkende stof. Het inademen van asbestvezels kan zeer ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Tot het asbestverbod in 1993 waren de gevaren van asbest minder bekend en het is tot die tijd veel toegepast in de bouw. De vezels zijn niet gevaarlijk in water of in vaste vorm, echter bij het breken van platen bijvoorbeeld kunnen de vezels vrijkomen die bij inademen gevaarlijk kunnen zijn.

Het inademen van asbestvezels kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten en aandoeningen als longkanker, mesothelioom (ook wel asbestziekte genoemde), long- en/of buikvlies kanker of pleurale plaques, die zich met name op de langere termijn manifesteren. Juist bij de werkzaamheden die kunnen zijn verricht is het gevaar groot dat er grote aantallen losse asbestvezels vrijkomen aangezien de platen dan bij verwerking kunnen breken of verbrokkelen. De gevolgen van de blootstelling aan de asbestvezels zijn met name op de langere termijn (latentietijd tot ruim 35 jaar) pas merkbaar.

Het aantal asbestclaims neemt nog steeds toe. Niet alleen van de werknemers die direct met asbest werkten, maar ook degenen die bij sloopwerkzaamheden aanwezig waren of onder andere omstandigheden asbestvezels hebben ingeademd. In december 2008 nam bijvoorbeeld het ministerie van Verkeer en Waterstaat claims van medewerkers, die bij de renovatie van de burg over de A50 bij Heeteren waren blootgesteld aan asbest, in behandeling.

Heeft u mogelijk te maken gehad met blootstelling aan asbestvezels, bijvoorbeeld bij de sloopwerkzaamheden in Soesterberg, dan heeft u mogelijk een claim tegen de werkgever of zoals in dit geval mogelijk tegen de gemeente. Neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.