Green Horizon

In deze zaak investeerden honderden mensen € 5.000 tot € 45.000 in Poolse plantages met Robiniabomen. De bomen groeiden goed, stond er in de sporadische nieuwsbrieven die Green Horizon verstuurde. Maar het bedrijf zelf stond er minder florissant voor, ontdekten de investeerders op 8 maart van dit jaar. Op die datum ontvingen ze een brief waarin hen werd verzocht om voor 20 maart negen procent van hun inleggeld over te maken. Dat kwam neer op een paar honderd euro per persoon. Reden: de hoge kosten voor een AFM-vergunning. Sinds 2006 is die verplicht. Als de investeerders niet met het geld over de brug kwamen, ging het bedrijf failliet, waarschuwde Green Horizon. Voor de AFM was deze brief reden om de vergunning in te trekken.

Wij raden iedereen af om te betalen. De participatieovereenkomst die mensen hebben getekend, klinkt mooi, maar het is gebakken lucht. Mensen denken bijvoorbeeld dat ze eigenaar zijn van een perceel, maar dat zijn ze niet. Bakker zelf heeft ook niet aangetoond dat hij eigenaar is van die grond. Het geeft natuurlijk ook te denken dat de AFM-vergunning is ingetrokken. Als een bedrijf niet eens aan die minimale eisen kan voldoen, moet je zeker niet met ze in zee gaan.

Heeft u ook geld geïnvesteerd in Green Horizon en wilt u zich aanmelden neemt u dan contact met ons op. U kunt u ook melden bij Kassa: kassa@vara.nl

Onderstaand kunt u de uitzending van Kassa van 13 april jl. over dit onderwerp bekijken.

Want to know more?

Please let us know the legal issue(s) you would like some advising on.