Stint

Claims/Stint [4]

Zoals wij eerder berichtten behandelen wij de schadeclaims ten aanzien van de Stint. U hebt in de media wellicht al vernomen dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 22 december 2021 uitspraak heeft gedaan in de zaak van Stintum B.V. versus de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze uitspraak is zeer relevant voor alle gebruikers van de Stint omdat deze een grondslag voor schadevergoeding creëert.

Kort samengevat heeft de Raad van State geoordeeld dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een schadevergoeding dient te betalen aan gebruikers van de lichte Stint met een elektromotor van 800 watt.

De minister had de Stint in 2011 nooit mogen goedkeuren voor het gebruik op de openbare weg. Dit kwam onder meer doordat de technische keuring ondermaats is geweest. De minister had bij het besluit om de goedkeuring van de Stint in te trekken al moeten erkennen dat zij schadeplichtig is jegens de gebruikers van de lichte Stint. Deze gebruikers mochten er bij het goedkeuringsbesluit uit 2011 van uit gaan dat de Stint veilig de openbare weg op mocht.

Naast de lichte Stint is er ook de zwaardere Stint met een elektromotor van 1200 watt. Deze laatste viel niet onder het goedkeuringsbesluit van de minister uit 2011, maar door een ongelukkige formulering in de Staatscourant, mochten gebruikers van de zware Stint er wel degelijk vanuit gaan dat zij met de zware Stint de openbare weg op mochten. Het feit dat deze zwaardere Stints jarenlang aan het verkeer hebben deelgenomen, is dan ook deels aan de minister te wijten. De Afdeling is dan ook van oordeel dat ook gebruikers van de zwaardere Stint financieel gecompenseerd moeten worden voor de door hen geleden schade en roept de minister op met deze groep in overleg te gaan.

Wij zullen de vordering tot schadevergoeding van onze cliënten uiteraard indienen bij het verantwoordelijke ministerie en de volledige schade op de staat verhalen. Indien u ook recht hebt op een schadevergoeding als gevolg van de aanschaf van de Stint, dan kunt u zich bij ons melden. Wij zullen er dan alles aan doen om uw schade vergoed te krijgen. Mocht een schadevergoeding niet op een minnelijke wijze behaald kunnen worden, dan staan wij u desgewenst uiteraard ook bij in een procedure.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen