ICT-recht

ICT-recht

Ingewikkelde softwarecontracten, gesteggel over domeinnamen, geleverde soft- of hardware die niet aan de verwachtingen voldoet, e-commercestartups die in hun enthousiasme vergeten de juridische basis goed te regelen; meer en meer speelt ICT-recht een belangrijke rol in onze samenleving. Wij helpen u graag, door bijvoorbeeld in contracten op de kleine lettertjes te wijzen, u bij te staan in conflicten of advies te geven over nieuwe regelgeving en jurisprudentie.

Aanvechten onrechtmatige online content

Al sinds de opkomst van het internet zijn wij gespecialiseerd in alle vormen van  onrechtmatige online content. Hierbij gaat het vaak om inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht ofwel copyright, merkenrecht, portretrecht of handelsnaamrecht), maar ook om smaad(schrift), laster, belediging of belaging. In deze zaken treden wij zowel op voor rechthebbenden en slachtoffers, zoals internationale collectieve rechtenorganisaties of ondernemingen en particulieren en overheidsorganen, als voor ondernemers en particulieren die van dit soort inbreuken worden beschuldigd. Daarnaast treden wij op voor internetdienstverleners (ISP’s). Wij  beoordelen bijvoorbeeld of eisen om bepaalde content te verwijderen juridisch gegrond zijn en  of de identiteit van de verantwoordelijke prijsgegeven moet worden. Zo nodig voeren wij in al dit soort zaken procedures.

Zie ook ons specialisme Belaging.

Ondersteuning software- en hardwareprojecten

Ook gaat bij de invoering regelmatig wat mis. De presentatie en offertes van de leverancier zien er vaak prachtig uit, maar wat als de invoering stroef loopt of de soft- of hardware niet goed werkt? Ook dan is het essentieel dat u tijdig juridisch advies inwint. Wij zien vaak dat klachten niet goed vastgelegd worden en dat van de zijde van de leverancier keurige voortgangsrapportages beschikbaar zijn waaruit uw klachten onvoldoende naar voren komen. Dit kan grote problemen opleveren in een eventuele procedure. Wij adviseren u over een juiste vastlegging en voeren zo nodig een procedure bij de rechter of arbitragecommissie. Wij begeleiden grote softwareprojecten voor ondernemingen en binnen- en buitenlandse overheidsorganen en diensten.

Opstellen van softwarecontracten

Bent u softwareleverancier, dan zijn de licentie- en ontwikkelingsovereenkomsten en de eventueel bijbehorende onderhoudscontracten voor u van levensbelang. Een overeenkomst die uitsluitend bestaat uit een getekende offerte met de prijs, opleverdatum en een verwijzing naar branchevoorwaarden voldoet vaak niet. Het is zaak heldere contracten te maken en deze regelmatig aan de actuele bedrijfsvoering en nieuwe regelgeving en jurisprudentie aan te passen. Wij kunnen u hierover deskundig adviseren en helpen bij het opstellen van de algemene voorwaarden.

Begeleiding bij geschil of registratie domeinnamen

Gezien het grote belang van internet voor veel ondernemingen kan het geregistreerd houden of het publiceren van een website door een derde voor een bedrijf zeer nadelig zijn. Vaak zijn er mogelijkheden om hiertegen op te treden. U dient daarvoor enkele strategische beslissingen te nemen. Wij hebben bijzonder veel ervaring met domeinnaamgeschillen en kunnen u adequaat adviseren bij onderhandelingen of procedures bij de rechter of arbitragecommissie voeren.

Bij het registreren en verstrekken van domeinnamen is voorkomen beter dan genezen en geldt dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Bij twijfel is het daarom verstandig eerst advies in te winnen, voordat u overgaat tot het registreren en publiceren van een website achter een domein. Zo kunt u voorkomen dat een onderneming vanuit bijvoorbeeld een merkenrecht probeert uw plannen te doorkruisen en u zich gedwongen ziet de domeinnaam over te dragen of hierover te procederen.

Advisering ICT-startups

ICT-startups komen vaak met veel enthousiasme snel van de grond. Het gevaar hierbij is dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan een goede juridische basis, met alle onnodige vervelende gevolgen van dien. De juridische basis deugdelijk optuigen is essentieel. Wij adviseren om te beginnen bij het begin: de verhoudingen tussen de oprichters. Vaak is het bijvoorbeeld raadzaam een gedetailleerde aandeelhoudersovereenkomst op te stellen en te zorgen dat de statuten van de vennootschap daarop goed aansluiten.

Direct juridisch advies

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen. Een van onze specialisten neemt dan snel contact met u op.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen

Gerelateerde nieuwsberichten

Slachtoffers van online belaging kunnen zelf iets doen

Er wordt momenteel in de media weer veel bericht over journalisten en politici die een constante stroom bedreigingen te verwerken krijgen via social media terwijl de dader onbestraft blijft. Zoals bijvoorbeeld zaterdag 17 februari jl. …

Opzegging bankrelatie door de bank

Wij krijgen steeds meer verzoeken om rechtsbijstand van IT-ondernemingen ter zake van de opzegging van de bankrelatie door de bank. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat banken tegenwoordig extreem voorzichtig zijn geworden als …

Claims tegen Trustpilot

Als (in Nederland enige) specialist op het gebied van onlinelaster wordt Van der Goen Advocaten al sinds de opkomst van het internet dagelijks ingeschakeld om onder meer tegen onlinechantage, laster en overige onrechtmatige online-uitingen op …

Gratis juridisch spreekuur voor het MKB

Van der Goen Advocaten staat al sinds 1969 pal voor de MKB-ondernemer! Kom langs op ons gratis spreekuur en laat u adviseren over onder meer: geschillen, contracten, algemene voorwaarden, IT-recht, intellectuele eigendom, arbeidsrecht of huurrecht. …

Laat uw bedrijf niet wegzetten door grote online platforms

Is uw onderneming wel eens zonder duidelijke reden van een reserverings- of vergelijkingswebsite, app store of online marktplaats verwijderd? Het komt regelmatig voor dat digitale platforms hun macht misbruiken door ondernemers plotseling onderaan in de zoekresultaten te zetten of …

Mag ik je t..... zien?

Als specialisten op het gebied van onrechtmatige online content, behandelen wij veel zaken waarbij intieme foto's of filmpjes zonder toestemming van de geportretteerde gedeeld worden of online gezet. Soms zijn de beelden gestolen of door …

Laat uw bedrijf niet chanteren middels online laster!

Tegenwoordig is het helaas niet ongebruikelijk dat mensen of bedrijven onder vuur komen te liggen door op internet geplaatste onjuiste beschuldigingen, beledigingen of onwaarheden. Wij worden hiervoor dagelijks ingeschakeld. Door social media als Twitter en …

Online laster aanpakken

Dagelijks zijn wij druk met het aanpakken van online laster. Onder meer via Facebook, Twitter, fora of speciaal voor dit doel opgezette websites. Recentelijk heeft ons kantoor opnieuw succes geboekt in een online-lasterkwestie. Onze cliënte, …

Wat te doen bij smaad, belediging of laster op Facebook

Wanneer er onjuiste, beledigende en/of kwetsende uitingen over u of uw onderneming verschijnen op social media diensten, zoals Facebook, kan dit ontzettend vervelend en pijnlijk zijn en zeer schadelijke gevolgen voor u hebben. Gelukkig zijn er juridische …