facebook

Wat te doen bij smaad, belediging of laster op Facebook

Wanneer er onjuiste, beledigende en/of kwetsende uitingen over u of uw onderneming verschijnen op social media diensten, zoals Facebook, kan dit ontzettend vervelend en pijnlijk zijn en zeer schadelijke gevolgen voor u hebben. Gelukkig zijn er juridische mogelijkheden om actie te ondernemen tegen dergelijke uitingen.

Het is verstandig om als eerste stap het bewijs vast te leggen van de uiting. Dit kan eenvoudig via bewijsonline.nl. Doe dit voor u de dader of Facebook meldt dat u het niet eens bent met de uiting, anders loopt u het risico dat u de onrechtmatige uiting niet meer kunt bewijzen nadat deze is verwijderd. Met name in het geval van herhaalde laster/belediging/bedreiging kan dit nadelig zijn.

Het zelf melden van de ongevallige uiting bij de social media dienst  (notice and take down) heeft zeer wisselende en onvoorspelbare gevolgen. Gelukkig kan de (Nederlandse!) rechter vaak wel uitkomst bieden indien de social media dienst niet meewerkt aan een acceptabele oplossing.

Zo heeft bijvoorbeeld een voorzieningenrechter in Haarlem recentelijk geoordeeld dat een persoon die zeer grievende en onjuiste informatie over zijn voormalig echtgenote op Facebook had gezet, deze uitingen weg moest halen. Uiteraard verschilt het per situatie wat de uitkomst zal zijn. In deze situatie beschuldigde de man zijn ex-vrouw ten onrechte van drugssmokkel, prostitutie en zelfs van betrokkenheid bij het overlijden van hun gezamenlijk kind. Uiteindelijk oordeelde de voorzieningenrechter dat de man zelfs het hele Facebook account moest verwijderen.

Indien u niet weet wie de schrijver van de onterechte beschuldigingen op een website of social media is, heeft u in veel gevallen de mogelijkheid om die persoonsgegevens te achterhalen. Indien nodig, kan verstrekking van die persoonsgegevens bij de voorzieningenrechter gevorderd worden. Ook hier verschilt per situatie wat de uitkomst zal zijn. Zo heeft bijvoorbeeld de voorzieningenrechter in Den Haag onlangs geoordeeld dat Facebook gegevens van de beheerders van Facebookgroepen  aan het slachtoffer moest verstrekken. Het betrof uitingen waarop het slachtoffer als oplichter werd bestempeld en priv√©gegevens van hem werden gedeeld. De rechter toetste de situatie op basis van de criteria van een standaardarrest van de Hoge Raad van 25 november 2005 (Lycos/Pessers). Facebook moest uiteindelijk de gegevens van de beheerders verstrekken.

Indien u ook getroffen bent door onjuiste, beledigende uitingen op internet of social media, kunt u dus actie ondernemen. Ons kantoor behandelt dagelijks dit soort zaken en wij kunnen derhalve snel beoordelen wat uw juridische mogelijkheden in uw specifieke situatie zijn. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen