Ons team

Mark Bruinsma

Mark Bruinsma

Mark is een ervaren civielrechtelijke advocaat met kennis en ervaring op vrijwel ieder privaatrechtelijk rechtsgebied. Zijn specialisme is het handelsrecht in de breedste zin van het woord en het civiel…

Bob van der Goen

Bob van der Goen

Bob studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam; doctoraal examen Nederlands Recht in 1969; richtte tegen zijn studietijd een persbureau op voor rechtbankverslagen vanuit Amsterdam (Persbureau Archos); stage doorlopen bij…

Carl van Leeuwen

Carl van Leeuwen

Carl studeerde Nederlands Recht met als afstudeerrichting Privaatrecht aan de Universiteit Leiden met als keuzevakken Auteursrecht en Octrooirecht. Als afstudeerscriptie; “De precontractuele informatieplicht in de ‘Wet Franchise’; een oplossing voor de…