M.B. Bruinsma

Mark Bruinsma

Mark is een ervaren civielrechtelijke advocaat met kennis en ervaring op vrijwel ieder privaatrechtelijk rechtsgebied.

Zijn specialisme is het handelsrecht in de breedste zin van het woord en het civiel procesrecht. Hij procedeert in zaken over handelsrecht, ICT-recht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht, werkgevers- en bestuurdersaansprakelijkheid, huurrecht bedrijfsruimte, onroerend goed, etc. Daarnaast treedt hij op voor ondernemers in het bestuurs- en handhavingsrecht.

Sinds 1997 (en sinds 1999 als advocaat) heeft Mark voor ondernemers en particulieren opgetreden in – vaak complexe – geschillen tussen ondernemers onderling, met hun klanten en met overheden, (internationale) incasso, beslagrecht en groepsclaims op het gebied van financiële, product- en medische aansprakelijkheid. Buiten de rechtszaal houdt Mark zich onder meer bezig met advisering van ondernemers, het opstellen van contracten en algemene voorwaarden.

Mark spreekt en schrijft Engels, Zweeds, Duits en Frans.

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur: Mark heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Algemene praktijk, Burgerlijk recht en Arbeidsrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen