Groepsclaims

Groepsclaims medische hulpmiddelen

Wij behandelen een van de omvangrijkste groepsclaims ooit in Nederland op het gebied van van onveilige medische hulpmiddelen. Medische hulpmiddelen zijn bedoeld om het leven van patiënten makkelijker te maken. Helaas gebeurt soms het tegenovergestelde en ervaren mensen dan ondraaglijke pijn als gevolg van een onveilig product. Wij behandelen groepsclaims om de schade op producenten, ziekenhuizen en artsen te verhalen.

Schade verhalen

Bent u slachtoffer van een product waarvoor wij een groepsclaim hebben lopen, dan helpen wij u graag met het verhalen van uw schade. Wat betreft de schade gaat het om álle schade die voortvloeit uit het gebruik van het onveilige product. Bijvoorbeeld kosten voor een of meer noodzakelijke hersteloperaties. Naast extra reiskosten en de eigen bijdrage van de zorgverzekeraar kan de schade fors oplopen. Zo zal in het geval van arbeidsongeschiktheid het verlies aan inkomsten moeten worden vergoed. Ook op de langere termijn kan schade ontstaan, bijvoorbeeld omdat hersteloperaties niet meer mogelijk zijn.

Waarom we groepsclaims doen

Iedere zaak in onveilige medische hulpmiddelen staat op zichzelf. De aard en ernst van het letsel en de omvang van de schade brengen wij voor iedere cliënt afzonderlijk in kaart. Wel geldt hier het adagium ‘samen sta je sterker’. Want de discussie die er speelt over aansprakelijkheid, is relevant in iedere zaak. Door veel cliënten bij te staan, kunnen wij over het betreffende dossier veel kennis vergaren. Bovendien kunnen we de kosten die we maken voor het aansprakelijkheidsdeel verdelen over meerdere cliënten, waardoor de cliënt goedkoper uit is dan bij een individuele claim. Als een gerechtelijke procedure uiteindelijk noodzakelijk is, dan kunnen de kosten daarvoor ook deels over alle deelnemers worden gespreid. Uiteraard zullen we hierover vooraf met u overleggen.

De lopende claims

Voor meer informatie over de lopende claims en de mogelijkheid om u aan te sluiten, verwijzen we u naar de volgende pagina’s:

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen