J.J. Van der Goen

Joël van der Goen

Joël is zeer ervaren in het ICT-recht. Zo adviseert hij veel ondernemers over IT-contracten en complexe softwareprojecten. Ook helpt hij met succes particulieren en bedrijven om onrechtmatige content van internet te laten verwijderen en daders op te sporen.

Een van zijn andere specialisaties is handelsrecht: mkb-ondernemers helpt hij bij een breed scala aan geschillen, zoals conflicten over geleverde producten of diensten, geschillen met verzekeraars en overheden.

Tot slot is hij goed thuis in productaansprakelijkheid en behandelt hij groepsclaims voor slachtoffers van onveilige medische hulpmiddelen, zoals bekkenbodemmatjes en heupprothesen.

Het is een mythe dat het bestrijden van online laster ondoenlijk is. Keer op keer slagen wij erin via platforms als Facebook of Instagram daders op te sporen en aan te pakken.

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur: Joël heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:– Algemene praktijk, burgerlijk recht en ICT recht. Deze registratie verplicht Joël elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen