facebook

Na echtscheiding plaatsen van foto’s van de kinderen op Facebook

Al sinds de opkomst van het internet is van der Goen Advocaten gespecialiseerd in het doen verwijderen van onrechtmatige content. Wij treden succesvol op tegen alle vormen van onrechtmatige uitingen via internet zoals laster, smaad(schrift) schelden, inbreuken op de persoonlijke levenssfeer inbreuken op intellectuele eigendom (auteursrecht (copyright), merkenrecht) of beledigingen.

Maar hoe zit het als een van de gescheiden ouders, tegen de zin van de andere ouder, foto’s van de kinderen op Facebook zet? Op zichzelf is dit natuurlijk niet een onrechtmatige uiting, zoals hierboven bedoeld. In een zaak waarbij dit recentelijk speelde, maakte de rechtbank een familierechtelijke belangenafweging. Enerzijds werd het bezwaar van de moeder gezien dat foto’s van kinderen op sociale media zonder toestemming van de ouders verder kunnen worden verspreid, hetgeen het (privacy-)belang van het kind zou kunnen schaden. Anderzijds werd het belang van de vader meegewogen om anderen te kunnen laten zien dat hij de trotse vader van het kind is en dat deze bij hem was.

De rechtbank neemt het belang van het kind als uitgangspunt en komt hierdoor tot de conclusie dat het plaatsen van de foto’s dient te worden verboden. De vader kan immers ook op andere wijze zijn genoemd belang dienen en het kind zelf (dat pas één jaar oud is) heeft geen belang bij de plaatsing van de foto’s. Het verbod werd uitgesproken tot het kind de leeftijd van vijf jaar zal hebben bereikt, omdat dan het kind wel een eigen belang zou kunnen hebben.

Van der Goen Advocaten heeft zowel familierecht specialisten als IT-recht specialisten zodat wij dit soort geschillen optimaal kunnen behandelen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u gerust vrijblijvend contact op om de mogelijkheden in uw geval te bespreken.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen