Social Media

Socialmediaincidenten op scholen

Er is momenteel veel te doen over ‘socialmediaincidenten’ op scholen. Zo worden leerkrachten
bijvoorbeeld stiekem gefilmd en belachelijk gemaakt op social media als ze een keer uit hun vel springen. Ook zijn er door leerlingen filmpjes op social media geplaatst van de veelbesproken ‘nekveldocent’ en de ‘pornodocent’. Voorts worden er steeds vaker memes verspreid waarin docenten of leerlingen worden afgebeeld als pornoactrice of acteur of bijvoorbeeld als aanhanger van extreme partijen. Deze afbeeldingen worden niet zelden, naast te zijn verspreid via social media, geüpload – met naam en toenaam – op dubieuze websites, al dan niet met de aanmoediging contact op te nemen met de afgebeelde persoon. Scholen, ouders en leerlingen weten vaak niet hoe ze hierop moeten reageren. Vaak komt men niet verder dan de afweging te maken of al dan niet aangifte gedaan dient te worden.

Het strafrecht is echter meestal niet de optimale weg in deze situaties. Niet alleen ontbreekt het politie en justitie aan de capaciteit dit soort zaken aan te pakken, voor de betrokkenen is dit vrijwel altijd een onwenselijk middel. Via het civiele recht behalen wij in dit soort gevallen het beste resultaat, waarbij de content verwijderd wordt en de dader(s) worden opgespoord zonder dat deze meteen met justitie in aanraking komen. Zo kan tussen daders en slachtoffers een regeling tot stand komen of kunnen maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen (dwangsommen) of om een dader te dwingen zijn deelgeschiedenis te verstrekken en content van dragers controleerbaar te verwijderen.

Al sinds de opkomst van het internet is Van der Goen Advocaten gespecialiseerd in het doen verwijderen van onrechtmatige content. Wij treden succesvol op tegen alle vormen van onrechtmatige uitingen via internet zoals laster, smaad(schrift)scheldeninbreuken op de persoonlijke levenssfeerinbreuken op intellectuele eigendom (auteursrecht (copyright), merkenrecht) of beledigingen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u gerust vrijblijvend contact op om de mogelijkheden in uw geval te bespreken.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen