Laat uw bedrijf niet chanteren door online laster

mr. J.J. (Joël) Van der Goen
Mr. J.J. van der Goen van
Van der Goen Advocaten
ICT-recht specialist

Tegenwoordig komt het maar al te vaak voor dat personen of bedrijven onder vuur komen te liggen door op internet geplaatste valse beschuldigingen, beledigingen of laster. Als (in Nederland enige) specialist op het gebied van onlinelaster wordt Van der Goen Advocaten vrijwel dagelijks ingeschakeld om hiertegen op te treden. Door social media als Twitter en Facebook, maar ook door Google-reviews of adwords, blogs en vlogs is het voor mensen al te gemakkelijk om hun mening te uiten over een bedrijf, ongeacht of deze gebaseerd is op de waarheid of niet. Uiteraard is het toegestaan kritische berichten over een onderneming of ondernemer te publiceren, maar helaas gaan mensen maar al te vaak over de schreef met uitlatingen die onrechtmatig zijn. Deze berichten op internet zijn vaak onjuist, onvolledig, beledigend, bedreigend of anderszins schadelijk. Door middel van vlogs op bijvoorbeeld YouTube krijgen bedrijven ook steeds vaker te maken met filmpjes met een lasterlijke inhoud. Bij succesvolle vloggers kan een lasterlijke vlog al binnen korte tijd duizenden keren zijn bekeken en bovendien vervolgens weer evenzo vaak gedeeld via onder meer Facebook, waardoor de reputatieschade voor het bedrijf aanzienlijk kan zijn. Maar ook door lasterlijke teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s of commentaar (comments) bij een bericht op internet kan de goede naam geschaad worden. Deze negatieve berichten duiken dan ook weer op bij het zoeken op de bedrijfsnaam op internet, via bijvoorbeeld Google.

Ook komt het maar al te vaak voor dat klanten dreigen met het publiceren van negatieve uitlatingen, bijvoorbeeld op social media op Facebook, Twitter, fora over de betreffende branche, zelfs speciaal opgezette websites, soms met in de domeinnaam de betreffende bedrijfsnaam met toevoeging van een woord als ‘oplichters’, om op die manier hun zin te krijgen. Het is echter sterk af te raden toe te geven aan chantage, daar dit uitnodigt tot hiermee doorgaan.

Van der Goen Advocaten treedt al sinds de opkomst van het internet succesvol op tegen onlinechantage, laster en overige onrechtmatige online-uitingen, vooral voor bedrijven. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om een grote beursgenoteerde onderneming, een eenmanszaak, kliniek of (web)winkel. Op het moment dat er op internet leugens over het bedrijf worden gepubliceerd en verspreid, is het belangrijk deze zo snel mogelijk een halt toe te roepen om verdere schade te voorkomen. Dit geldt ook voor personen in privé. Wij zorgen ervoor dat lasterlijke inhoud wordt weggehaald en de dader(s) zo nodig worden opgespoord en aangepakt.

Wie met onlinelaster of -chantage te maken heeft, doet er goed aan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Van der Goen Advocaten.

OOK VOOR PARTICULIEREN

Wij treden eveneens voor particulieren succesvol op tegen alle vormen van onrechtmatige uitingen via internet zoals bedreigingen, laster, smaad(schrift), schelden, inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en beledigingen. Geregeld komt het voor dat dergelijke uitingen voortvloeien uit een echtscheiding. In dit soort gevallen bundelen onze familierechtspecialisten en ICT-recht specialisten de krachten om de zaak voor onze cliënten tot een goed einde te brengen.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen