Online laster aanpakken

Dagelijks zijn wij druk met het aanpakken van online laster. Onder meer via Facebook, Twitter, fora of speciaal voor dit doel opgezette websites. Recentelijk heeft ons kantoor opnieuw succes geboekt in een online-lasterkwestie. Onze cliënte, een haartransplantatie kliniek, werd online beschuldigd van allerlei onwaarheden. Ook maakte de dader onrechtmatig gebruik van het logo (merk) van de kliniek. Omdat de lasteraar de beschuldigingen niet van het internet wilde halen, hebben wij namens cliënte een kort geding procedure gevoerd. De rechter oordeelde in het vonnis dat er sprake was van een merkenrechtinbreuk en dat de door de wederpartij geuite beschuldigingen nodeloos grievend zijn. Zo gaf de rechter onder andere het volgende aan:

“Het is op zichzelf niet ongeoorloofd dat op een particuliere website kritiek wordt geleverd op het handelen van een kliniek/behandelaar of een andere instelling/persoon, althans dat een geschil tussen partijen op een website uiteen wordt gezet. [gedaagde sub 1] is hier evenwel over de grens van het toelaatbare gegaan, nu hij zich niet heeft beperkt tot zakelijke informatie over het geschil tussen hem en [eiser sub 2] , maar zich ook persoonlijk in negatieve zin over [eiser sub 2] en [eiser sub 1] heeft uitgelaten.

De lasteraar werd veroordeeld tot het verwijderen van de lasterlijke content op straffe van een dwangsom. De volledige uitspraak kunt u hier teruglezen.

Wordt u of uw onderneming ook (op het internet) belasterd? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op om te bezien wat wij voor u kunnen betekenen.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen