Online chantage

Door het filmpje met Patricia Paay is het de laatste tijd veel in het nieuws: online chantage. Helaas signaleren wij al jaren een alarmerende toename van dit fenomeen. Wij behandelen dagelijks vergelijkbare zaken. Dit varieert van ernstige pesterijen  waarbij compromitterende, meestal seksueel getinte, foto’s en filmpjes, bijvoorbeeld verkregen door hacks of sexting, worden gedeeld en/of online gezet worden tot het dreigen hiermee om financieel gewin (of erger). Ook staan wij veel ondernemers bij die steeds vaker te maken krijgen met mensen die bereid zijn een niet aflatende online lastercampagne te beginnen om hun zin te krijgen in het kader van bijvoorbeeld een zakelijk geschil.

Hiertegen valt in de regel gelukkig effectief op te treden. Ook als er sprake is van buitenlandse of anonieme wederpartijen of (technische) tussenpersonen als Facebook of hostingproviders. Hierbij is het belangrijk om er snel bij te zijn zodat digitale sporen/bewijzen nog te achterhalen zijn. Het is bovendien raadzaam om niet eerst zelf al de exploitanten van de websites, waarop de onrechtmatige content te zien (bijvoorbeeld Facebook) is, te benaderen met het verzoek een en ander te verwijderen (notice and take down). Hierdoor wordt het verzamelen van het benodigde digitale bewijs (zoals ip-adressen van de uploader etc.) bemoeilijkt.

Een veel voorkomend misverstand bij dit soort zaken is dat dit alleen via het strafrecht aangepakt zou dienen te worden. Hoewel de gedragingen zonder meer strafbaar zijn, is onze ervaring dat in weinig gevallen tot vervolging wordt overgegaan. Bovendien is de doorlooptijd erg lang en is het slachtoffer volledig afhankelijk van (de capaciteit bij) politie en justitie. Een veel effectievere weg is het civiele recht. Wij slagen er vrijwel altijd in de dader(s) te achterhalen, de betreffende onrechtmatige content snel te doen verwijderen en de rechter een verbod op herhaling, versterkt met een stevige dwangsom, te laten uitspreken.

Heeft u te maken met online chantage? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor advies hoe u dit kunt aanpakken.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen