Duitsland aansprakelijk voor schade van Nederlandse komkommertelers

De Nederlandse tuinbouw kent een van de beste gewaarborgde kwaliteitssystemen ter wereld ten aanzien van voedselveiligheid. Zo kan in ons land binnen zeer beperkte tijd achterhaald worden of er sprake is van besmetting en zo ja waar deze dan vandaan komt. Uit inmiddels uitgevoerde testen is gebleken dat komkommers uit Nederland niet besmet zijn.

Degene die het tegendeel beweert, waaronder mogelijk de Duitse Staat, berokkent de Nederlandse telers een enorme schade die voorlopig wordt getaxeerd op 30 miljoen euro per week. De vraag komt aan de orde of en zo ja op wie deze schade kan worden verhaald. Mogelijk is sprake van een onrechtmatige daad als bedoeld in art. 6:162 van het BW.

Teneinde de schade te verhalen dient de Duitse overheid en eventueel ook andere betrokken instanties aansprakelijk gesteld te worden. Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden.

Indien u benadeelde bent kunt u zich hier aanmelden.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen