In de zaak van de actrice Van Kolck die door Paul de Leeuw belaagd werd met een brandblusapparaat hebben wij namens cliënte een schadeclaim ingediend van 100.000 Euro. Voorts heeft cliënte gevorderd dat Paul de Leeuw ophoudt het voorval te ridiculiseren en een verkeerde lezing te geven van het gebeurde.