Schadeclaims bij criminaliteit

Momenteel staan de (civiele) schadeclaims die kunnen worden ingediend wanneer men het slachtoffer is van een misdrijf bijzonder in de belangstelling. Wij behartigen de belangen van de slachtoffers die zich rechtstreeks of doorverwezen door landelijke instanties bij ons melden. Wij achten het van groot maatschappelijk belang dat de daders ook in hun portemonnee worden getroffen en zo een bijdrage geleverd wordt aan het verhogen van de veiligheid.

De schade kan zowel uit materiele als immateriële (toegevoegd leed) bestaan. De vorderingen worden ingediend in het kader van een strafproces of afzonderlijk in procedures bij kantonrechter of rechtbank.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen