‘Invallen’ ter zake van illegale software

Wij waarschuwden eerder voor ‘invallen’ bij uw bedrijf van (advocaten van) rechthebbenden van (standaard)software die op zoek zijn naar ‘illegale software’, al dan niet uitgevoerd door belangenclubs als de BSA. Dit is nu weer erg actueel: de BSA looft tegenwoordig een beloning uit voor tipgevers (bijvoorbeeld de rancuneuse ex-werknemer). Uiteraard is het raadzaam ervoor te zorgen…

Inval tot opsporing van illegale software kan funest zijn voor uw bedrijf, ook al bent u zich van geen kwaad bewust.

Legertje advocaten, software-deskundigen en deurwaarder “overvalt” uw bedrijf Zonder dat u zich van enig kwaad bewust bent blijken zij verlof van de president van de rechtbank te hebben beslag te leggen op uw computerapparatuur en deze mee te nemen. Hiermede kunnen zij uw bedrijf platleggen. Bij overtreding verbeurt u honderdduizenden euro’s. Wat staat u te…