UIT DE LOKALE PERS

Voor de zoveelste maal behandelt onze plaatsgenoot mr. Bob van der Goen een landelijk de aandacht trekkende geruchtmakende zaak, ditmaal van de vermogende zakenman W. de W. Over deze zaak heeft De Telegraaf onlangs uitvoerig bericht en kwam Van der Goen voor de televisie (in Netwerk) aan het woord.

Is het niet onrechtvaardig, dat iemand die geld heeft zich een internationale advocaat kan veroorloven en daardoor wellicht vrijkomt, en iemand die geen geld heeft niet?

“Zo moet u dit niet zien. Als deze man niet boven het maaiveld was uitgestoken had hij niet de aandacht getrokken en was hij niet in dit soort moeilijkheden terechtgekomen.”

Deze zaak loopt nu in hoger beroep. Hoe hoog is de schadevergoeding die u gaat vorderen als hij wordt vrijgesproken?

“Daar is het nu nog te vroeg voor. Laten we eerst maar afwachten hoe de strafzaak afloopt.”

Ook berichtte de landelijke pers over een geheel andere zaak die door u tezamen met prof. Smalhout, die deel uitmaakt van uw kantoor, behandeld wordt. Hierbij wordt een ziekenhuis voor een medische fout, waarbij de patiënt is komen te overlijden, aansprakelijk gesteld. Hoe kunt u al deze moeilijke zaken, waar naar ik aanneem veel werk aan vast zit, aan?

“Alleen zou ik dit ook nooit kunnen, maar ik ben omringd door jonge, begaafde mensen die bergen werk verzetten. Via onder meer internet staan ze in contact met de halve wereld en soms hebben we binnen enkele minuten informatie boven water waar we vroeger maanden over zouden doen om die te vinden.”

We hebben begrepen dat u ook regelmatig politiemensen bijstaat die aangevallen worden door relschoppers of andere elementen. Worden aan deze politiemensen schadeloosstellingen toegekend?

“Ja, en daar sta ik ook voor 100% achter. Ik vind dat individuen die een hand uitsteken naar de politie, die is aangesteld om de orde te handhaven, veel zwaarder gestraft moeten worden dan nu gebeurt. Die straffen zijn in vergelijking tot het buitenland veel te mild. Ook moeten er veel hogere schadeloosstellingen worden toegekend.”

Daarnaast treed u b.v. ook op voor het Landelijk Rabbinaat, het joodse kerkgenootschap. Dit is wel een enorme diversiteit van zaken.

“Dit maakt het vak van advocaat juist zo boeiend. Als ik ’s morgens van huis ga weet ik nooit wat ik die dag weer voorgeschoteld krijg en hoe mijn dag zal verlopen.”

Is het waar dat hogere ambtenaren en zelfs kabinetsleden u wel raadplegen in mediazaken?

“Met enige regelmaat treed ik inderdaad op in mediazaken. Maar soms wordt mij juist gevraagd om zaken niet in de pers te krijgen, maar juist om ze eruit te houden. U begrijpt dat ik daar niet nader op in kan gaan.”

Het spreekuur dat door u, samen met de bekende anesthesist professor Smalhout, gehouden wordt voor mensen die met medische missers te maken hebben gekregen, waar vindt dat plaats?

“Gewoon op ons kantoor in Soest. Hier blijkt enorme behoefte aan te bestaan. Helaas kunnen wij, zoals u begrijpen zult, lang niet alle gevallen in behandeling nemen. Alleen de ernstiger gevallen komen hiervoor in aanmerking.”

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen