Vliegramp Tripoli

Eerder berichtten wij dat Afriqiyah Airways, bij monde van haar advocaat in Nederland, heeft laten weten dat zij vanwege de door de internationale gemeenschap aan haar opgelegde sancties op dit moment geen schadevergoedingen zou kunnen uitkeren. Ook de (her)verzekeraars van Afriqiyah Airways zouden door de sancties zijn gebonden. Omdat, ondanks verzoeken daartoe, van Afriqiyah Airways of diens (her)verzekeraar geen bewijs werd ontvangen dat zij pogingen in het werk stellen om van de bevoegde autoriteiten toestemming te krijgen om tot uitbetaling van schade aan de nabestaanden over te gaan, heeft Van der Goen Advocaten zelf contact opgenomen met het verantwoordelijke ministerie. Dit ministerie bleek niet op de hoogte te zijn van de problemen rondom de uitbetaling aan de nabestaanden als gevolg van de opgelegde sancties. Het ministerie zegde toe alles in het werk te stellen om van hun kant een spoedige uitbetaling mogelijk te maken. Wij worden hiervan door het ministerie op de hoogte gehouden.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen