Aanpak reprorecht succesvol

Al sinds 2003 hebben wij vele cliënten die het niet eens waren met de ‘factuur’of ‘berekening’ die zij ontvingen van De Stichting Reprorecht mogen bijstaan.

Het bezwaar van onze cliënten tegen de door genoemde stichting gehanteerde methode is dat ondernemingen die minder reprorechtplichtige kopieën maken dan waarvoor ze worden aangeslagen toch zouden moeten betalen voor kopieën die niet gemaakt zijn. Dit is onrechtvaardig en in strijd met de wet.

Op verzoek van onze cliënten hebben wij een juridische methode ontwikkeld die in de praktijk zeer succesvol is gebleken. Deze methode is gebaseerd op het principe dat u uw bedrijfsprocessen dusdanig inricht en juridisch onderbouwt, dat u geen kopieën maakt van auteursrechtelijk beschermde werken, hetgeen meebrengt dat u, nu en in de toekomst, niets hoeft te betalen.

Zie ook NRC Handelsblad van 17 juli 2003

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen