MH17

Afhandeling van de lopende schadeclaims MH17

Wat de schadeclaims betreft, zijn er verschillende partijen die mogelijk aansprakelijk zijn: Malaysia Airways, KLM, de Staat der Nederlanden, Oekraïne en Rusland. Malaysia Airways heeft het voortouw genomen met het uitbetalen van voorschotten. Wij voeren onderhandelingen over de hoogte hiervan. Hierna komt in een later stadium de vergoeding van de totale schade ter sprake.

Zowel bij de onderhandelingen over de voorschotten als die met betrekking tot de definitieve schade, komt aan de orde welke familieleden van de overledenen (kinderen, ouders, grootouders, broers en zusters en andere verwanten) aanspraak kunnen maken op schadeloosstelling. Hierbij is evenals bij de vaststelling van de aansprakelijkheid van belang welk recht van toepassing is (Nederlands, Maleisisch of Oekraïens recht). Dit kan groot verschil maken met betrekking tot de hoogte van de schadebedragen, met name ook ter zake van de immateriële schade. De kosten van lijkbezorging en andere direct gemaakte kosten (voor vliegreizen en dergelijke) komen voor integrale vergoeding in aanmerking.

Over bijkomende andere zaken, zoals met betrekking tot de overdracht van de stoffelijke overschotten hebben wij contact onderhouden met het landelijk parket van het Openbaar Ministerie en gesprekken van deze met nabestaanden gearrangeerd.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen