Schade door stroomstoringen

Op 26 maart 2015 zijn grote delen van Noord-Holland en Flevoland getroffen door een stroomstoring. Zoals na elke stroomstoring krijgen wij vragen of er een mogelijkheid bestaat om de geleden schade vergoed te krijgen. Bij een onderbreking van het transport van stroom is de netbeheerder gehouden om een zogenoemde compensatievergoeding te betalen aan haar klanten. Deze compensatievergoeding dient slechts als prikkel voor de netbeheerder om stroomstoringen zoveel mogelijk te vermijden en zal in veel gevallen bij lange na niet toereikend zijn om de door u geleden schade te vergoeden. U kunt uw schade dan via de civielrechtelijke weg op de netbeheerder of een andere partij die de storing (geheel of gedeeltelijk) heeft veroorzaakt verhalen.

Soms is er bovendien sprake van vervolgschade die voor vergoeding door een derde partij in aanmerking komt. Zo hebben wij zaken behandeld waarbij de noodstroomvoorziening niet werkte waardoor ict-systemen beschadigd raakten en gegevens verloren gingen. Ook waren wij betrokken bij claims tegen leveranciers van falende backup voorzieningen.

Heeft u of uw onderneming schade geleden als gevolg van de stroomstoring? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen