Begin bij het begin

Wij adviseren veel ict-start ups bij het leggen van het juridische fundament onder de beginnende onderneming. Vaak blijkt dan dat men, in het ethousiasme, er niet aan denkt eerst de onderlinge verhoudingen goed te regelen. Bijvoorbeeld indien meerdere partijen gaan samenwerken om software te vermarkten, kan het zijn dat het verstandig is vast te leggen wie auteursrechthebbende zal zijn, dat is niet altijd vanzelfsprekend. Is er bijvoorbeeld sprake van dat de ene partij programmeert wat de andere bedacht heeft, of wordt er software van beide partijen samengevoegd of is het de bedoeling dat een gezamenlijk op te richten onderneming auteursrechthebbende zal worden? Het is verstandig om dit soort zaken bij het begin al goed vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld in een duidelijke aandeelhoudersovereenkomst.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen