Vliegramp bij Tripoli

Eerder berichtten wij dat de Libische autoriteiten zich in stilzwijgen hullen ten aanzien van de toedracht van de vliegramp op 12 mei 2010 en de voortgang van het onderzoek daarnaar. Nu is bekend geworden dat een van de Libische onderzoekers naar de vliegramp uit het onderzoeksteam is gestapt omdat de Libische autoriteiten het onderzoek zouden saboteren. De uit het onderzoeksteam gestapte onderzoeker denkt dat de crash is veroorzaakt door een menselijke fout in combinatie met vermoeidheid bij de piloot en zeer plaatselijke ochtendmist.

Verder heeft Afriqiyah Airways, bij monde van haar advocaat in Nederland, laten weten dat zij vanwege de door de internationale gemeenschap aan Libië opgelegde sancties op dit moment geen schadevergoedingen zouden kunnen uitkeren. Van der Goen Advocaten heeft geëist bewijs te verstrekken dat deze sancties ook Afriqiyah Airways en/of haar (her)verzekeraars treffen. Bovendien eist Van der Goen Advocaten bewijs dat Afriqiyah Airways of haar (her)verzekeraars een verzoek hebben ingediend bij de betreffende autoriteiten tot (gedeeltelijke) opheffing van deze sancties om haar verplichtingen ten aanzien van de nabestaanden na te komen. Indien hiertoe niet op korte termijn wordt overgegaan overweegt Van der Goen Advocaten namens haar cliënten een kort geding te starten.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen