De eerlijke vinder en de burgemeester die paaseieren verkoopt

Het is zeer onwaarschijnlijk dat ook maar iemand zich tijdens het paasweekeinde heeft gerealiseerd dat zelfs het vinden van paaseieren geregeld is in de Nederlandse wetgeving. Interessanter wordt het als het gaat om op straat of in de trein gevonden voorwerpen zoals gsm’s of portefeuilles. Onlangs behandelden wij een zaak waarbij een geldbedrag van maar liefst € 50.000,– werd gevonden.

De wet bevat een regeling voor vinderschap, waarbij het er in beginsel niet toe doet of het gevondene door iemand anders is verloren of dat sprake is van door de paashaas verstopt snoepgoed.

De eerlijke vinder van een ‘onbeheerde roerende zaak’ zal deze doorgaans braaf naar het politiebureau brengen en in een verklaring laten vastleggen door wie en waar de vondst is gedaan. Als deze vondst bij de politie wordt achtergelaten en de rechtmatige eigenaar zich na een tijdje eveneens bij de politie meldt zal de zaak, al dan niet onder het overhandigen van een bloemetje of ander bedankje aan de eerlijke vinder, hiermee in de meeste gevallen zijn afgedaan.

Anders wordt het wanneer zich meerdere personen melden die stellen dat het gevondene hun eigendom is. Ook denkbaar is dat zich zelfs na geruime tijd helemaal niemand meldt. Weinig mensen zullen weten hoe te handelen in zo’n geval en zich al helemaal niet realiseren dat zij als vinder zelfs wettelijke verplichtingen hebben, bijvoorbeeld tegenover de op dat moment nog onbekende rechtmatige eigenaar.

De vinder – de wet maakt geen onderscheid tussen eerlijk of oneerlijk – kan zelf (mede)eigenaar worden van het gevondene, of dit nu een oudheidkundige ‘schat’ betreft of een geldbedrag. Ook kan de vinder aanspraak maken op vergoeding van de kosten die hij heeft moeten maken voor bijvoorbeeld de bewaring van de vondst of voor zijn inspanningen om de rechtmatige eigenaar te vinden. Uit genoemd geval in onze praktijk is gebleken dat het zaak is tijdig juridisch advies in te winnen teneinde aan de formele vereisten van het vinderschap te voldoen om hiervan uiteindelijk de eigendom te verkrijgen en/of om de aanspraak op vergoeding van kosten veilig te stellen.

Voor wie nu nog een verdwaald paasei aantreft geldt het advies om dit zo snel mogelijk zelf op te eten voordat de burgemeester tot verkoop overgaat. Die is hiertoe namelijk volgens de wet bevoegd als het om een aan ‘snel tenietgaan of achteruitgang onderhevige’ zaak gaat! Voor meer kostbare vondsten kan het beste zo snel mogelijk juridisch advies ingewonnen worden.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen