De rapportage van de Bijlmervliegramp, waarbij is vastgesteld dat er inderdaad een relatie bestaat tussen de gezondheidsklachten en de ramp, heeft een nieuwe impuls gegeven aan de procedures die aanhangig zijn tegen Boeing. Er wenden zich naar aanleiding van deze rapportage ook weer nieuwe clienten tot ons waarvoor wij de claims indienen. Dit naast de bij het Gerechtshof te Amsterdam aanhangige procedures tegen Boeing.