Pro Active Labour Scan *Voorkom arbeidsrechtelijke calamiteiten*

Door de stagnerende economie krijgen we steeds meer te maken met vragen over ontslagen, zowel van individuele werknemers als collectief. Bij de ontslagzaken die wij in behandeling krijgen blijkt vaak dat in de pro-actieve fase te weinig is gedaan, hetgeen bij ontslagen tot moeilijkheden c.q. tot een onnodig hoge schadeloosstelling kan leiden.

Om dit te voorkomen hebben wij – in het voetspoor van wat in Amerika gebruikelijk is – PALS (Pro Active Labour Scan) ingevoerd. Hierbij komen de relevante aspecten van het arbeidsrecht aan de orde en wordt met u, uw bedrijfsjurist of P&O-functionaris aan de hand van een checklist doorgenomen of de vereiste regelingen bij u adequaat zijn c.q. wordt geanticipeerd op mogelijke ontslagen. Dit neemt slechts één á twee uur in beslag en kan in een later stadium tot aanzienlijke besparing leiden.

De PALS kan worden uitgevoerd door een arbeidsrechtspecialist en hierbij kan gebruik gemaakt worden van de advisering van de aan ons kantoor verbonden prof. mr. P.A. Stein, zoals bekend één van de meest vooraanstaande autoriteiten op dit gebied.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Jkvw. Th.M.C. (Dorine) Six, die ook een afspraak kan maken voor een bezoek bij u op kantoor. U kunt ook dit formulier inzenden waarna wij zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen