BRANDBRIEF AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN DUYVENDAK (GROEN LINKS) EN OPLAAT (VVD)

Nadat 25 miljoen kippen waren afgemaakt is het privépluimvee aan de beurt gekomen, zijn duizenden mensen die hun dieren als huisgenoten beschouwden door de overheid in hun persoonlijke levenssfeer aangetast (art. 8 EVRM). Prof. Stegeman: niet de vogelpest is de ramp, maar de bestrijding ervan. Hij merkt op dat er geen deskundige meer te vinden is die achter het ruimen van het hobbypluimvee staat (NRC van 15 mei 2003).

Na de kippenrazzia is nu de mensenrazzia aan de beurt. Deze begon geheel toevallig op dezelfde dag, 12 juni jl. dat Eurocommissaris David Byrne in antwoord op vragen van Europarlementariër Alexander de Roo liet weten dat het niet Brussel was dat geëist had dat het privépluimvee gedood moest worden. Hiermee werd minister Veerman, die zich eerder niet kon verweren tegen de beschuldiging dat het optreden tegen de (Nederlandse) wet is, voor leugenaar gezet. Op dezelfde dag werden mensen opgepakt en in de cel gesmeten die er bijvoorbeeld van verdacht werden dat zij tien tamme ganzen hadden verplaatst. Dit terwijl iedereen kan zien dat boven zijn hoofd duizenden wilde ganzen vliegen die het (langzamerhand overigens vrijwel imaginaire) virus evengoed kunnen verspreiden. Telefoons werden getapt, e-mailverkeer onderschept, tijdens huiszoekingen woningen binnenstebuiten gekeerd, alles om enkele zoekgeraakte kippen te achterhalen. Voor deze acties wordt aan de AID onbeperkt belastinggelden ter beschikking gesteld en zijn tientallen agenten per inval beschikbaar.

Een van mijn cliënten was actievoerder die meewerkte om gezond pluimvee in leven te houden. Je zou denken dat hiertoe iedereen verplicht is totdat de Haagse waanzin is overgedreven. Maar nee, in plaats daarvan werd hij opgesloten en in de cel door de politie medegedeeld dat al zijn pluimvee, waaronder rassen die hij na dertig jaar inspanning gefokt had, in één moeite door was afgemaakt. Uit het proces-verbaal: hier barst de man in huilen uit, (toevoeging van mij, verbalisant). Een andere cliënt is een bejaarde man die ziek is maar onder zware verdenking een of meer kippen vervoerd te hebben op het politiebureau wordt vastgehouden waar geen enkele voorziening is ondanks de medische risico’s.

Inmiddels laten ook commerciële pluimveebedrijven weten dat zij het beleid van Veerman zat zijn omdat zij inzien dat de imago-schade die zij lijden onherstelbaar zal blijken te zijn. Dit hebben zij laten weten aan Europarlementariër Toine Manders (VVD) die mij gemachtigd heeft dit bekend te maken.

Natuurlijk is de ambtelijke top van het Ministerie van LNV onaantastbaar en natuurlijk moet alles gedaan worden om te vermijden dat degenen die de desastreuze beslissing genomen hebben om ook het hobbypluimvee te ruimen hun gezicht verliezen. Hiertoe worden nu na de dieren ook mensen opgehokt. Als het parlement (u niet tena gesproken) uit zijn diepe coma ontwaakt hoeft het nog maar één enkele vraag aan minister Veerman te stellen: dacht hij nu werkelijk dat de duizenden mensen die nu onnodig gecriminaliseerd worden, de honderdduizenden hobbydierhouders en bij elkaar miljoenen dierenliefhebbers die ons land rijk is dit over hun kant laten gaan?

Bob van der Goen

advocaat van de belangenvereniging van hobbydierhouders en de opgesloten dierenliefhebbers

Klik hier voor meer informatie betreffende deze zaak.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen