Claims tegen Boeing (Bijlmer vliegramp)

Er lopen een tweetal procedures voor de arrondissementsrechtbank te Amsterdam tegen Boeing (die zich aansprakelijk heeft verklaard voor de vliegramp na de aangespannen procedure in Seattle, USA en tevens voor El AL optreedt). In de eerste procedure ten behoeve van een nabestaande van wie beide ouders in de crash zijn overleden wordt een schadeloosstelling gevorderd. De volgende stap hierin is het pleidooi dat op korte termijn zal plaatsvinden. Zodra de exacte datum bekend is zal deze hier worden gepubliceerd. In de tweede procedure waarin voor een groot aantal slachtoffers vorderingen geldend worden gemaakt zal binnen afzienbare tijd eveneens gepleit worden, ook deze datum zal hier gepubliceerd worden.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen