Extra reden om op te treden tegen onrechtmatige publicaties

Zoals bekend behandelen wij zaken op het gebied van mediarecht. Bijvoorbeeld zaken waarbij publicaties in dagbladen of op internet onrechtmatig geacht worden. Recentelijk bestaat er een extra reden om op te treden tegen publicaties waartegen u bezwaren hebt. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaalde namelijk onlangs dat in het geval een procedure is aangespannen het betreffende medium gehouden is dit te vermelden in het archief, dat vaak via internet te raadplegen. Met deze uitspraak is er nu een middel iets te doen aan schadelijke publicaties in (internet)archieven waardoor u tot in lengte van jaren met de gewraakte publicatie geconfronteerd kan worden.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen