Onroerend goed in Turkije

Sinds vele jaren behandelt Van der Goen Advocaten (zie voorbeeld reeds artikel in De Telegraaf van 21 augustus 2007) de problemen die zich voordoen bij aankoop van onroerend goed in Turkije betreffen onder meer:

– het eigendomsbewijs (Tapu) kan (nog) niet verkregen worden voor trage werking van de bureaucratie;

– koper blijkt (zonder zich dit bewust te zijn) een aandeel in een (onverdeelde) eigendom verkregen te hebben met alle juridische complicaties van dien;

– er blijkt anders dan is voorgespiegeld geen sprake te zijn van bouwgrond;

– de gekochte grond is geen eigendom van de verkoper, zodat deze ook niet geleverd kan worden;

– er zijn (militaire) restricties van kracht waardoor van levering geen sprake kan zijn;

– er zijn meerdere eigenaren (in sommige gevallen tientallen) van de betrokken grond waarvan het moeilijk c.q. onmogelijk is medewerking tot levering te verkrijgen;

– bij nog te ontwikkelen projecten blijkt de aannemer (veelal deelgenoot in het project) een vordering op verkoper te hebben; waarna de bouw wordt stilgelegd;

– bij uitzicht op zee of anderszins wordt (anders dan voorgespiegeld) gebouwd zodat dit verloren gaat.

Van der Goen Advocaten treedt in deze gevallen op zowel om problemen te voorkomen als deze zo goed mogelijk op te lossen indien deze zich onverhoopt reeds voordoen.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen