Vliegramp in Tripoli

In verband met de vragen die aan de orde zijn met betrekking tot de gevolgen van de vliegramp in Tripoli die voor zover het zich thans laat aanzien aan 72 Nederlanders het leven heeft gekost, beperken wij ons voor zover het informatie via dit kanaal betreft voorlopig tot het volgende.

Op zichzelf is het begrijpelijk dat ons nu reeds vele vragen met betrekking tot deze schokkende ramp bereiken. Van der Goen Advocaten heeft het meeste ervaring van alle kantoren met de behandeling van dit soort zaken, nu deze reeds optrad voor de slachtoffers van de grootste vliegramp die ons land ooit getroffen heeft, de vliegramp in Tenerife van 1977. Zo nodig hebben wij procedures geëntameerd in USA. In deze zaak hebben wij reeds oriënterend contact met collega’s in Tripoli. Maar anders dan vaak wordt gedacht is het lang niet altijd nodig om te procederen. Van der Goen Advocaten trad ook op voor de slachtoffers van de Bijlmervliegramp en de ramp in Faro, Portugal. Momenteel vertegenwoordigen wij bijvoorbeeld ook slachtoffers van de Koninginnedagramp te Apeldoorn. In al deze zaken hebben wij er steeds de voorkeur aan gegeven persoonlijk contact te onderhouden met de slachtoffers of nabestaanden zonder daar teveel ruchtbaarheid aan te geven. Wij staan behandeling op individuele basis voor, waarbij geldt dat de getroffenen er op dit moment in de eerste plaats behoefte aan hebben de rust te krijgen voor het verwerkingsproces. Hieraan kan een (bescheiden) bijdrage geleverd worden door het uit handen geven van de financiële afwikkeling (schadeclaims).

Voor degenen die dit wensen beleggen wij een bijeenkomst met een of meer van onze gespecialiseerde advocaten, desgewenst in aanwezigheid van prof. dr. B. Smalhout, die aan ons kantoor is verbonden en een uitermate lange en veelzijdige ervaring heeft om in crisissituaties slachtoffers en nabestaanden bij te staan.

Desgewenst kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor (035-6015080) of 06-27037366 (ook buiten kantooruren) of per mail: (info@vandergoen.nl). Degenen die zich reeds gemeld hebben behoeven dit niet opnieuw te doen.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen