Hof Arnhem: op grond van schermafbeelding niet vast te stellen of URL toegang gaf tot website

Bepaalde Het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch al eerder dat het in een (inbreuk)procedure louter overleggen van een schermafbeelding (print screen, screen shot) geen bewijskracht heeft, het Hof Arnhem-Leeuwarden bepaalde onlangs in een executiegeschil dat ‘op grond van de schermafbeelding niet is vast te stellen of de getoonde URL daadwerkelijk toegang gaf tot de website van (…), die volgens het oordeel van de rechtbank in haar bodemvonnis inbreuk maakte op de merkenrechten van (…)’.

Het ging in deze zaak om de vraag of al dan niet dwangsommen waren verbeurd. Hierbij was van belang om vast te stellen of de eerder door de rechtbank onrechtmatig geachte website op een bepaald moment nog via het internet bereikbaar was. Indien dit het geval was geweest, dan waren door de inbreukmakende partij dwangsommen verbeurd. Kennelijk is het in deze zaak niet gelukt hiervan bewijs over te leggen.

In dit soort gevallen is het essentieel, zo blijkt maar weer, om bij het constateren van inbreuk via het internet direct deugdelijk bewijs te vergaren. Het uitprinten van de betreffende webpagina is hiervoor onvoldoende. Wel voldoende is het eenvoudig in enkele stappen te genereren bewijs via Bewijsonline.nl.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen