Green Horizon: procedure tegen kredietverstrekkers

Eerder berichtten wij dat vele honderden mensen in de periode 2004 tot 2007 voor duizenden euro’s geïnvesteerd hadden in houtplantages van Green Horizon Sp.z.o.o. (hierna: ‘Green Horizon’) in Polen. Er werd bemiddeld door AWB Adviesgroep B.V. te Purmerend (hierna: “AWB Adviesgroep’) en gerenommeerde kredietverstrekkers waren bereid gebleken de investeringen te financieren. Deze investeringen zijn zoals bekend in rook opgegaan. Eerder stelden wij namens een groot aantal gedupeerden Green Horizon, AWB Adviesgroep en de man achter beide vennootschappen, de heer Bakker aansprakelijk. Aangezien de kredietverstrekkers op grond van de wet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de gedragingen van haar tussenpersonen (in dit geval AWB Adviesgroep, nu zij bemiddelde bij de totstandkoming van de kredietovereenkomsten), hebben wij tevens de kredietverstrekkers aansprakelijk gesteld. Geen van de aangesproken natuurlijke en rechtspersonen voelt zich echter gehouden de schade te vergoeden: zij ontkennen in deze aansprakelijk te zijn.

Inmiddels heeft de Hoge Raad een aantal arresten gewezen die nieuwe mogelijkheden bieden in de juridische strijd tegen de kredietverstrekkers en die de kans op winst mogelijk vergroten. Wij zijn daarom thans een gerechtelijke procedure tegen de kredietverstrekkers aan het voorbereiden. Indien u één van de gedupeerden bent en u interesse heeft om een procedure tegen uw kredietverstrekker te voeren, meldt u zich dan hier. Wij zullen daarna contact met u opnemen en u verder informeren. U kunt zich uiteraard ook melden indien u zich nog niet eerder bij ons gemeld heeft.

 

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen