Van der Goen huisadvocaat hondenrasverenigingen en hondenfokkers

Van der Goen is al tientallen jaren de huisadvocaat van verschillende Nederlandse hondenrasverenigingen. Regelmatig hebben wij rasverenigingen geadviseerd met betrekiing tot regelgeving van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (‘Raad van Beheer’) – de overkoepelende organisatie in Nederland die onder andere beslist over het al dan niet toekennen en uitgeven van kennelnamen en die controleert of de bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen zich wel houden aan de hen opgelegde verplichtingen. Daarnaast heeft Van der Goen rasverenigingen ook succesvol met interne geschillen bijgestaan op het gebied van het verenigingsrecht (let hierbij op een verkorte verjaringstermijn van één jaar die hier vaak geldt). Van der Goen kan dan ook met recht een specialist worden genoemd op dit specifieke verenigingsrechtsgebied.

Naast hondenrasverenigingen treden wij ook regelmatig voor hondenfokkers op, veelal om de verwijdering van lasterlijke, onware uitspraken op internet te bewerkstelligen. Wij hebben bijvoorbeeld meerdere zaken met succes behandeld waarbij hondenfokkers via social media werden beticht van “broodfokkerij”, hetgeen volgens een recente uitspraak van de Rechtbank Breda een naar algemeen aanvaarde maatstaven negatief begrip is en waarmee de eer en goede naam van een hondenfokker op onrechtmatige wijze kan worden aangetast (zie hier LJN BY6447). In voorkomende gevallen kan Van der Goen – specialist op dit gebied – het nodige in het werk stellen om onder andere verwijdering van het internet te bewerkstelligen (zie ook hier). Dit geldt uiteraard ook voor hondenrasverenigingen die met lasterlijke, onware uitspraken op internet en via social media geconfronteerd worden.

Indien u een verenigingsrechtelijke vraag heeft of wilt weten of wij kunnen optreden tegen de publicatie van lasterlijke uitspraken op het internet en via social media, neemt u dan hier contact op.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen