KLACHT BIJ OMBUDSMAN EUROPESE UNIE

Naast de strafklacht waarover wij reeds eerder berichtten wordt heden door ons een klacht ingediend bij de ombudsman van de Europese Unie in Brussel, voor zover het ruimen van hobbydieren door Brussel zou zijn voorgeschreven. Indien – zoals minister Veerman beweert – hobbykippen en ander niet bedrijfsmatig gehouden pluimvee gevaar zou opleveren voor verspreiding van vogelpest, draagt de minister Veerman zelf actief bij aan de verspreiding van het virus door open kratten op open vrachtwagens te vervoeren en – zoals gebleken is – soms gedurende lange tijd te laten rondrijden in de getroffen gebieden. Bovendien is gebleken dat door de overheid met mest bevuilde kratten ter beschikking zijn gesteld, terwijl minister Veerman zelf beweert dat een minieme hoeveelheid van deze mest duizenden kippen kan besmetten. Hoewel onze cliënten op het standpunt staan dat de doding van het hobbypluimvee op zichzelf geheel onnodig en in strijd met de wet is, moet dit doden nu in ieder geval direct worden stopgezet gezien de gebleken misstanden.

Hiertoe wordt de minister heden gesommeerd. Mocht hij hieraan geen gevolg geven dan zal overwogen worden welke verdere juridische stappen kunnen worden genomen.

Een en ander is van belang voor de duizenden ondergedoken kippen en ander pluimvee. Maar ook los daarvan dient deze zaak tot de bodem te worden uitgezocht, waartoe ook de bodemprocedures aanhangig worden gemaakt.

Klik hier voor meer informatie betreffende deze zaak.

Indien u zich nog niet hebt aangemeld voor juridische actie kunt u dit hier alsnog doen, waarna u ook de financiële regeling verneemt.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen