RESULTAAT INVENTARISATIEBIJEENKOMST VOGELPEST

Op zaterdag 24 mei 2003 heeft de inventarisatiebijeenkomst (zie aankondiging) plaatsgevonden, waar onder meer prof. Stegeman en mr. Bob van der Goen het woord gevoerd hebben. Eerstgenoemde stelde dat niet zozeer de vogelpest, maar de aanpak hiervan het probleem is. De belangenvereniging voor hobbydierhouders heeft iedereen opgeroepen alle kamerleden te e-mailen met de vraag of deze een spoeddebat willen aanvragen om een motie in te dienen om het zinloze afmaken van hobbydieren met onmiddellijke ingang alsnog te staken en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

De meest schrijnende gevallen zijn ter sprake gekomen, waarbij het steeds meer duidelijk wordt dat deze staatsterreur in een rechtsstaat ontoelaatbaar is. Indien u de juridische acties steunt, ook indien u zelf niet over hobbypluimvee beschikt of het voor uw dieren te laat is, kunt u dit hier alsnog doen

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen