KORT GEDING IN COCAÏNEREL BUNSCHOTEN-SPAKENBURG *Lees hier de dagvaarding*

Naar aanleiding van een artikel in de Gooi- en Eemlander van 8 november 2002 onder de kop “Gratis cocaïne voor personeel” hebben wij namens de Spakenburgse Vishandelsvereniging en enkele vishandelsbedrijven uit Bunschoten-Spakenburg een kort geding aangespannen tegen de uitgever van deze krant. In het gewraakte artikel wordt beweerd dat “visbedrijven” in deze gemeente hun personeel “vanaf 14 jaar” cocaïne zouden geven om hen zo “tijdens de veelal zwarte uurtjes op zaterdag harder te laten werken”. De journaliste baseert zich hierbij met name op uitlatingen die burgemeester Groen van Bunschoten zou hebben gedaan. Deze ontkent dit echter. Verder wordt een plaatselijke jongerenwerkster opgevoerd die een en ander van horen zeggen zou hebben. Er is volstrekt onvoldoende basis om zulke ernstige beschuldigingen in een dagblad te publiceren. De Gooi- en Eemlander heeft gezien de ernst van de aantijgingen en het gebrek aan een gedegen journalistiek onderzoek (feitelijke onderbouwing of kenbare bronnen ontbreken) onzorgvuldig gehandeld. Het door de gemeente Bunschoten (hieronder valt Spakenburg) ingehuurde externe adviesbureau Van der Hilst Communicatie deelt deze conclusie. Desondanks is de Gooi- en Eemlander niet bereid iets van het artikel terug te nemen en heeft zelfs in vervolgartikelen zonder dat er verder onderzoek is gedaan de aantijgingen herhaald. In het kort geding eisen wij onder meer dat de Gooi- en Eemlander een rectificatie plaatst. Het kort geding dient op vrijdag 24 januari om 14 uur voor de President van de Rechtbank te Haarlem.

De dagvaarding t.b.v. het kort geding: Dagvaarding.pdf [28 kB]

Op 7 februari 2003 is er vonnis gewezen in deze zaak. De voorzieningenrechter te Haarlem heeft de gevraagde voorzieningen geweigerd. De rechter was van mening dat de in het gewraakte artikel geuite beschuldigingen niet aan het adres van de visdetailhandel zijn gericht maar aan de visfileerders die geen partij waren in het onderhavige kort geding. De rechter overwoog hierbij dat de Gooi- en Eemlander reeds een bericht met deze strekking had geplaatst. De president achtte dit voldoende. Cliënten beraden zich op hoger beroep.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen